‘Hirdetmények’ kategória bejegyzései

Bezerédj Amália Tagóvoda fejlesztése

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004
Kedvezményezett neve: Szedres Község Önkormányzata
Projekt címe: A Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzés
Szerződött támogatási összeg: 138 434 454 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Tervezett befejezési dátum: 2018. 05. 31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében a Szedres Község Önkormányzata tulajdonában és a Szekszárd – Szedres – Medina Óvodafenntartó Társulás fenntartásában lévő Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája felújítása, energetikai korszerűsítése, az intézmény bővítése, mini bölcsőde kialakítása, továbbá eszközbeszerzés történik meg.
Az átalakítás és bővítés három fő részből áll:
– megfelelő helyiségek és funkcionális kapcsolatok biztosítása,
– energetikai korszerűsítés
– akadálymentesítés.
Az épülethez való hozzáépítéssel egy megfelelő méretű tornaszoba és szertár kerül kialakításra. A belső átalakításoknak köszönhetően elkülönül a személyi és gazdasági bejárat, továbbá egy többcélú nagyterem, egy orvosi és elkülönítő szoba, valamint egy plusz iroda is létrejön.
Az intézményben teljeskörű akadálymentesítés valósul meg, melynek keretében nem csak a mozgáskorlátozottak, hanem a látás és hallássérültek akadálymentes közlekedése is biztosított lesz.
A tervezett energiahatékonysági tevékenységeknek köszönhetően az épület energetikai besorolása a jelenlegi II (Rossz) szintről DD (Korszerűt megközelítő) szintre javul.
A beszerezni kívánt eszközök biztosítják a fejlesztés során létrejövő mini bölcsődei csoport és az óvodai csoportok minimális alapfelszereltségét. A komplex fejlesztést biztosító eszközcsoportok az MKM rendelet szerinti kötelező eszközök és felszerelési tárgyak, bútorok úgymint kompetencia és mozgásfejlesztő eszközök, a személyes higiénia eszközei, a nevelési célok eléréséhez szükséges eszközök, a HH/HHH és az SNI gyerekek egyenlő hozzáférését biztosító, a 2-7 éves korosztály életkori sajátosságaihoz igazodó eszközök.
A projektmenedzsmenti feladatokat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.


Szedres-Medina közös szennyvíztisztítójának fejlesztése

SZEDRES–MEDINA KÖZSÉGEK SZENNYVÍZTELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Többéves előkészítés után sikeresen befejeződött az Európai Unió támogatásával megvalósuló KEOP-1.2.0/09-11-2013-0023 azonosító számú „Szedres-Medina közös szennyvíztisztítójának fejlesztése” című projekt. Szeptember 25-én 11:00-kor az ünnepélyes zárórendezvénnyel a község immáron második nagyberuházására kerül pont.

Szedres és Medina községek lakói számára az elmúlt évek minden bizonnyal a vízről szóltak. 2014. év május 15-én Medinán, 2015. május 8-án Szedresben adták át a korszerűsített vízművet. A beruházások során nem csupán technológiai korszerűsítés történt, hanem a hálózat egy részét is felújították, így a kiváló minőségű víz sok helyen már új vezetéken érhet a fogyasztókhoz. 2014-ben Európai Unió támogatásával többéves előkészítés után mérföldkőhöz érkezett Szedres és Medina közös szennyvíztisztítójának fejlesztése is. Októberben, az ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődött a beruházás kivitelezési szakasza.
A Társulás még 2010-ben nyújtotta be első fordulós pályázati anyagát, amelyben a beruházás előkészítésére 6.111.500 forint összegben nyert forrást a Környezet és Energia Operatív Programban. A második fordulós pályázati dokumentáció elkészítésével befejeződött a tervezői munka, kezdődhet a beruházás kivitelezési szakasza. A fejlesztés célja az volt, hogy a tisztítótelep tisztított szennyvize a megengedett határérték alatt legyen bevezethető a befogadóba és, hogy a telep tisztítási teljesítménye javuljon.
A projekt összköltsége 331.109.200 forint, kivitelezője a Techno-Gáz Kft. volt. A beruházás a Magyar Állam és az Európai Unió Kohéziós Alapjának társfinanszírozásával valósult meg, az elnyert támogatás összege 308.122.219 forint.


Befejeződött Szedres Ivóvízminőség-javítása

Többéves előkészítés után sikeresen befejeződött az Európai Unió támogatásával megvalósuló KEOP-KEOP-1.3.0/09-11-2013-0053 azonosító számú „Szedres Község ivóvízminőség-javító beruházása” című projekt. Május 8-án 11:00-kor az ünnepélyes zárórendezvénnyel a község egyik nagyberuházására kerül pont.

A beruházásra az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 148.953.600 forint, a kivitelező a tolnai Hegedűs és Schmidt Kft. A projekt megvalósítása az Európai Unió támogatásával, aKohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az ivóvíz minőségének javítása kötelező feladat, a kútvizek károsanyag-tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elő. A projekt keretében Szedres községben egy önálló víztisztítómű kialakítása történik, ami a biológiai ammónium, vas és mangán eltávolítását végzi. A technológia a kutak egyesített vizét fogadja, a tisztított ivóvizet pedig a térszinti tárolómedence felé bocsátja ki. A komplex vízkezelő rendszer teljesen automatikus üzemű, folyamatirányító számítógép által vezérelt berendezés.
A beruházás során nem csupán technológiai korszerűsítés történik, a projekt költségének 20 százaléka hálózat-felújításra költhető, így a kiváló minőségű víz sok helyen már új vezetéken érhet célba. A kivitelezésbefejezése után sikeres féléves próbaüzemen is túl vannak a kivitelezők, így május 8-án átadják az üzemeltetőnek a korszerűsített vízművet.


Komplex energetikai korszerűsítés a szedresi I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolájának épületében

Szedres Község Önkormányzata 115 541 309 forint uniós támogatást nyert a KEOP-2012-5.5.0/A – Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása korszerűsítése című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 137 107 422 forintos összköltségű beruházás révén a pályázó önkormányzat komplex energetikai beruházást hajtott végre a település általános iskolájának épületén. A beruházás során az épület összes nyílászárója korszerű ablakokra lett cserélve, külső falazatok hőszigetelést kaptak, valamint a fűtési rendszer is teljes egészében lecserélésre került.

Szedres Község Önkormányzata az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája épületének energetikai korszerűsítéséről hozott határozatot. A 4 épületrészből hármat fog érinteni, köztük az iskola tornatermét.

Az előzetes helyszíni szemle és vizsgálat során felmérésre került az épület jelenlegi állapota, a jellemző szerkezeti megoldásai és a beépített anyagok, valamint pontos beazonosításra kerültek gépészeti rendszer elemei is, különös tekintettel a fűtésre és használati melegvíz készítésre.

A korszerűsítés keretében sor kerül külső oldali hőszigetelésre (12 cm vastag grafitpor adalékos expandált polisztirol hab), külső nyílászárócserére (műanyag, többkamrás tök, többrétegű hőszigetelő üvegezés, tokmagasítással), és a fűtési rendszer korszerűsítésére is (kondenzációs gázkazán – UNICAL Modulex 145 – Siemens központi automatika, új radiátoros rendszer).

A projekt hosszú távú és közvetlen céljai: a fűtési költségek drasztikus csökkentése, az épületek állagmegóvása, ergonomikusabb, huzatmentes tantermek biztosítása. A felújítás hosszú távú célja az épület éves működési költségeinek tervezhetővé tétele.

A számítások végeredményeképpen a jelenlegi állapotban az épület energiafogyasztására 1557,0 GJ/év adódott. A három évre visszamenő elszámoló számlák összesítése után az épület valós energiafogyasztása átlagosan 1235,57 GJ/év-re adódott. Ez az eltérés a felhasználói szokásokból, a gazdasági kényszerhelyzetből adódó alulfűtöttségből adódhat.

Az éves energiaköltségek a fejlesztés megvalósulásával 5 193 098 Ft-ra csökkennek éves szinten, így az éves szinten elérhető energiaköltség megtakarítás 5 557 287 Ft. A fejlesztési javaslattal elérhető üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése 60,67 t/év; az elérhető energia megtakarítás pedig 920,82 GJ/év.

Projekthez járulékos költségként kapcsolódott a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatása, gépészeti tervek elkészítése a fűtéskorszerűsítéshez, a projekt teljes megvalósítása alatt külső, szakértő cég biztosította projektmenedzsment és a nyilvánosság biztosítását, valamint a kivitelezés teljes időszaka alatt műszaki ellenőr segítette a munka menetét.

A nagyításhoz kattintson a képre!Szedres-Medina közös szennyvíztisztítójának fejlesztése

SZEDRES–MEDINA KÖZSÉGEK SZENNYVÍZTELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Az Európai Unió támogatásával többéves előkészítés után mérföldkőhöz érkezett Szedres és Medina közös szennyvíztisztítójának fejlesztése: október 3-án 10 órakor az ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődik a beruházás kivitelezési szakasza.

Az önkormányzat még 2010-ben nyújtotta be első fordulós pályázati anyagát, amelyben a beruházás előkészítésére 6.111.500 forint összegben nyert forrást a Környezet és Energia Operatív Programban. A második fordulós pályázati dokumentáció elkészítésével befejeződött a tervezői munka, kezdődhet a beruházás kivitelezési szakasza. A fejlesztés célja, hogy a tisztítótelep tisztított szennyvize határérték alatt legyen bevezethető a befogadóba és, hogy a telep fajlagos tisztítási teljesítménye javuljon. A projekt összköltsége 331.109.200 forint, kivitelezője a Techno-Gáz Kft. A beruházás a Magyar Állam és az Európai Unió Kohéziós Alapjának társfinanszírozásával valósul meg, az elnyert támogatás összege 308.122.219 forint.
A pályázatnak köszönhetően a települések szennyvízkezelő rendszere korszerű és terhelhetőség szempontjából hatékony működésű lesz, hosszútávon megalapozva az itt élőknek az egészséges élethez és a környezethez való jogát, tovább növelve a település lakossági és gazdasági vonzóképességét.

Sajtóközlemény megnyitása


Szedres ivóvízminőség-javítása

Az Európai Unió támogatásával többéves előkészítés után mérföldkőhöz ér-kezett Szedres ivóvízminőség-javítása: április 25-én 10 órakor az ünnepélyes alapkőletétellel megkezdődik a beruházás kivitelezési szakasza.

Az ivóvíz minőségének javítása kötelező feladat, a kútvizek károsanyag-tartalmának határértékét a 201/2001-es kormányrendelet írja elő. A projekt keretében Szedres községben egy önálló víztisztítómű kialakítása történik, ami a biológiai ammónium, vas és mangán eltávolítását végzi. A technológia a kutak egyesített vizét fogadja, a tisztított ivóvizet pedig a térszinti tárolómedence felé bocsátja ki. A komplex vízkezelő rendszer teljesen automatikus üzemű, folyamatirányító számítógép által vezérelt berendezés.
A beruházás során nem csupán technológiai korszerűsítés történik, a projekt költségének 20 százaléka hálózat-felújításra költhető, így a kiváló minőségű víz sok helyen már új vezetéken érhet célba. A kivitelezés befejezésének határideje 2015. március 31., de addig a féléves próbaüzemet is le kell bonyolítani. A beruházásra az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 148.953.600 forint, a kivitelező a tolnai Hegedűs és Schmidt Kft. A projekt megvalósítása az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Javulni fog az ivóvíz minősége Szedres községben!

A projekt keretében Szedres községben egy önálló víztisztítómű kialakítása történik, ahol a megvalósítandó technológia biológiai ammónium-eltávolításon, vas-, és mangántalanításon alapul. A technológia a kutak egyesített vizét fogadja, a tisztított ivóvizet pedig a térszinti tároló medence felé bocsátja ki. A komplex vízkezelő rendszer teljesen automatikus üzemű, folyamatirányító számítógép által vezérelt berendezés. A beruházás során építési és technológiai korszerűsítés történik, sor kerül egy új technológiai kút fúrására is.

A vízminőség javító programmal szoros összefüggésben van a vízellátó hálózat állapota. Szedresen döntően az azbesztcement hálózat dominál, melynek a kora kb. 30- 40 éves, a mely – folyamatos rekonstrukció keretein belül – cserére szorul, mindenképp a hálózati rekonstrukció ütemezett végrehajtásával is számolni kell, korszerű KPE vezetékre való cserével. Az azbesztcement csövek cseréjére a hálózat elöregedése miatt, s az ezzel együtt fellépő azbeszt kioldódás egészségkárosító hatása miatt van mielőbb szükség, – egyrészt – amennyire a 20%-os pályázati keret fedezetet biztosít. A település gerinc vezetékein mechanikai csőtisztítást kell elvégezni, hogy a tisztított víz tiszta hálózaton juthasson el a fogyasztókhoz.

A fejlesztés megvalósításával Szedres község lakói tiszta, egészséges ivóvizet kaphatnak.