‘Közérdekű adatok’ kategória bejegyzései

Közbeszerzési tervek

2019. évi eredeti közbeszerzési terv
2017. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv
2015. évi közbeszerzési terv
2014. évi közbeszerzési terv
2013. évi közbeszerzési terv
2011. évi közbeszerzési terv
1. melléklet – 2011. évi közbeszerzési terv
2. melléklet – 2011. évi közbeszerzési terv
3. melléklet – 2011. évi közbeszerzési terv


A Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása a TOP-1.4.1-15-TL1-2016- 00004 keretében

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK (docx)
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Műszaki dokumentáció

Érdemi döntés – építési engedély
Hatarozat jogerőre emelése – 2013
Hatarozat jogerőre emelése – 2016

Alaprajz – Szedres óvoda
Helyszínrajz – Szedres óvoda
Műszaki leírás – Szedres óvoda – 2013
Műszaki leírás – Szedres óvoda – 2016
Energetikai méretezés

M-1 földszinti alaprajz – tervlap
M-2 metszetek – tervlap
M-3 homlokzatok 1 – tervlap
M-4 homlokzatok 2 – tervlap

E-2 földszinti alaprajz – tervlap
E-3 metszetek – tervlap
E-4 homlokzatok 1 – tervlap
E-5 homlokzatok 2 – tervlap

Tűzvédelmi műszaki leírás
Árazatlan tervezői költségvetés
Aláíró lap


Aktív adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1. Elérhetőségi adatok
1.2. A szervezeti struktúra
1.3. A szerv vezetői

2. A felügyelt költségvetési szervek
3. Gazdálkodó szervezetek
4. Közalapítványok
5. Lapok
6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1.1. Jogszabályok
1.2. Önként vállalt feladatok

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.1. Formanyomtatányok
2.1.1. Adóigazolás kiállításához kérelem
2.1.2. Kérelem birtokvédelmi eljárás lefolytatására
2.1.3. Ebtartás bejelentő lap
2.1.4. Bejelentés magánfőző által 50 l feletti párlat megsemmisítéséről
2.1.5. Fakivágási engedély kérelem
2.1.6. Kérelem kút üzemeltetéséhez, fennmaradásához
2.1.7. Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről
2.1.8. Bejelentés-engedély iránti kérelem ipari tevékenységről
2.1.9. Településképi bejelentési eljárás iránti kérelem
2.1.10. FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához
2.1.11. Ebtartás adatváltozás bejelentő lap
2.1.12. Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról
2.1.13. Adatbejelentés magánszemély kommunális adójáról
2.1.14. Kérelem kút létesítéséhez
2.1.15. Kérelem szociális étkeztetésre
2.1.16. Talajterhelesi díj bevallás
2.1.17. Településképi szakmai konzultáció iránti kérelem
2.1.18. Kérelem rendkívüli települési és temetési támogatás megállapításához
2.1.19. Adómérséklés, fizetési könnyítés
2.1.20. Vadkár bejelentési nyomtatvány
2.1.21. Kérelem lakhatási célú települési támogatás megállapítására
2.1.22. Településképi véleményezési eljárás iránti kérelem
2.1.23. Kérelem kút megszüntetéséhez

2.2. Általános igazgatás
2.2.1. Gépjárműadó
2.2.2. Az adóztatással kapcsolatos egyéb információk
2.2.3. Birtokvédelmi eljárás
2.2.4. Hagyatéki eljárás
2.2.5. Lakcímbejelentés
2.2.6. Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények
2.2.7. Magánszemélyek kommunális adója
2.2.8. Kereskedelmi tevékenység
2.2.9. Méhek tartása
2.2.10. Tájékoztató a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárásjogi szabályairól
2.2.11. Helyi iparűzési adó
2.2.12. Talajterhelési díj
2.2.13. Vadkár
2.2.14. Talált tárgyak
2.2.15. Fakivágás
2.2.16. Hatósági bizonyítvány

2.3. Szociális igazgatás
2.3.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2.3.2. Intézményi gyermekétkeztetés
2.3.3. Szünidei gyermekétkeztetés
2.3.4. Lakhatási célú települési támogatás
2.3.5. Rendkívüli települési támogatás
2.3.6. Szociális étkeztetés
2.3.7. Temetési célú települési támogatás
2.3.8. Köztemetés

2.4. Anyakönyvi igazgatás
2.4.1. Születés bejelentéséhez szükséges okmányok
2.4.2. Házasságkötés bejelentéséhez szükséges okmányok
2.4.3. Haláleset bejelentéséhez szükséges okmányok

2.5. Településképi eljárások
2.5.1. Településképi bejelentési eljárás
2.5.2. Településképi szakmai konzultáció
2.5.3. Településképi véleményezési eljárás

3. Közszolgáltatások
4. A szerv nyilvántartásai
5. Nyilvános kiadványok
6. Döntéshozatal, ülések
6.1. Döntéshozatal általános szabályai
6.2. Rendeletek
6.3. Határozatok
2018. Képviselő-testület határozatai 2018. év
2019. Képviselő-testület határozatai 2019. év
2020. Képviselő-testület határozatai 2020. év
2021. Képviselő-testület határozatai 2021. év
2022. Képviselő-testület határozatai 2022. év
6.4. Előterjesztések
6.5. Jegyzőkönyvek

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
7.1. Helyi Esélyegyenlőségi Program
7.2. Tanyagondnoki szolgálat szakmai program
7.3. Szociális étkeztetés szakmai program
7.4. Településfejlesztési koncepció

8. Pályázatok
9. Közérdekű adatok igénylése
10. Közzétételi listák


III. Gazdálkodási adatok

1. A működés törvényessége, ellenőrzések
1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
1.5. Működési statisztika
2021.
Önkormányzati hatósági ügyek 2021. I. félév
Önkormányzati hatósági ügyek 2021. II. félév
Államigazgatási hatósági ügyek 2021. I. félév
Államigazgatási hatósági ügyek 2021. II. félév
2022.
Önkormányzati hatósági ügyek 2022. év
Államigazgatási hatósági ügyek 2022. év

2. Költségvetések, beszámolók
2.1. Éves költségvetések
2.2. Számviteli beszámolók
2.3. A költségvetés végrehajtása

3. Működés
3.1. A foglalkoztatottak
3.2. Támogatások
3.3. Szerződések
3.4. Koncessziók
3.5. Egyéb kifizetések