‘Testületi ülések’ kategória bejegyzéseiTestületi ülések ~ 2020

december 10. – Veszélyhelyzetben hozott döntések
Testületi ülések ~ 2013

december 23.