Bezerédj Amália Tagóvoda fejlesztése

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004
Kedvezményezett neve: Szedres Község Önkormányzata
Projekt címe: A Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzés
Szerződött támogatási összeg: 138 434 454 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Tervezett befejezési dátum: 2018. 05. 31.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében a Szedres Község Önkormányzata tulajdonában és a Szekszárd – Szedres – Medina Óvodafenntartó Társulás fenntartásában lévő Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája felújítása, energetikai korszerűsítése, az intézmény bővítése, mini bölcsőde kialakítása, továbbá eszközbeszerzés történik meg.
Az átalakítás és bővítés három fő részből áll:
– megfelelő helyiségek és funkcionális kapcsolatok biztosítása,
– energetikai korszerűsítés
– akadálymentesítés.
Az épülethez való hozzáépítéssel egy megfelelő méretű tornaszoba és szertár kerül kialakításra. A belső átalakításoknak köszönhetően elkülönül a személyi és gazdasági bejárat, továbbá egy többcélú nagyterem, egy orvosi és elkülönítő szoba, valamint egy plusz iroda is létrejön.
Az intézményben teljeskörű akadálymentesítés valósul meg, melynek keretében nem csak a mozgáskorlátozottak, hanem a látás és hallássérültek akadálymentes közlekedése is biztosított lesz.
A tervezett energiahatékonysági tevékenységeknek köszönhetően az épület energetikai besorolása a jelenlegi II (Rossz) szintről DD (Korszerűt megközelítő) szintre javul.
A beszerezni kívánt eszközök biztosítják a fejlesztés során létrejövő mini bölcsődei csoport és az óvodai csoportok minimális alapfelszereltségét. A komplex fejlesztést biztosító eszközcsoportok az MKM rendelet szerinti kötelező eszközök és felszerelési tárgyak, bútorok úgymint kompetencia és mozgásfejlesztő eszközök, a személyes higiénia eszközei, a nevelési célok eléréséhez szükséges eszközök, a HH/HHH és az SNI gyerekek egyenlő hozzáférését biztosító, a 2-7 éves korosztály életkori sajátosságaihoz igazodó eszközök.
A projektmenedzsmenti feladatokat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.