‘Településrendezés, településkép’ kategória bejegyzései

Településrendezési terv 2020/2. számú módosítás jóváhagyott, elfogadott anyag


Településrendezési terv 2020/1. számú módosítás jóváhagyott, elfogadott anyag
Településrendezési terv jóváhagyott, elfogadott anyag

I. Alátámasztó javaslat

Hatályos tel.szerkezeti tervvel való összhang bemutatása
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
BEÉPÍTÉSI TERV
KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERV
TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
KÖZMŰ ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT

II. HÉSZ, Szabályozási terv

JÓVÁHAGYOTT HÉSZ_2019_02 20
KÜLTERÜLET_SZABTERV
BELTERÜLET_B_SZABTERV.pdf
BELTERÜLET_A_SZABTERV

III. Megalapozó vizsgálat

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

IV. Szerkezeti terv

SZERKEZETI TERV

V. Településfejlesztési koncepció

KONCEPCIÓ SZEDRES
Testületi határozat TFK elfogadásáról

VI. Terviratok, Függelékek

Véleményezésre beérkezett válaszok
Határozat véleményezési anyag elfogadásáról
Állami főépítész záró vélemény
Indító határozat

VII. Előzetes egyeztetések

BEÉRKEZETT ELŐZETES VÉLEMÉNYEK
Műemlékek adatszolgáltatása
Műemlék.
Lelőhelyek adatszolgáltatása
Lelőhely