‘Közbeszerzés’ kategória bejegyzései

Közbeszerzési tervek

2019. évi eredeti közbeszerzési terv
2017. évi közbeszerzési terv
2016. évi közbeszerzési terv
2015. évi közbeszerzési terv
2014. évi közbeszerzési terv
2013. évi közbeszerzési terv
2011. évi közbeszerzési terv
1. melléklet – 2011. évi közbeszerzési terv
2. melléklet – 2011. évi közbeszerzési terv
3. melléklet – 2011. évi közbeszerzési terv


A Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása a TOP-1.4.1-15-TL1-2016- 00004 keretében

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK (docx)
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Műszaki dokumentáció

Érdemi döntés – építési engedély
Hatarozat jogerőre emelése – 2013
Hatarozat jogerőre emelése – 2016

Alaprajz – Szedres óvoda
Helyszínrajz – Szedres óvoda
Műszaki leírás – Szedres óvoda – 2013
Műszaki leírás – Szedres óvoda – 2016
Energetikai méretezés

M-1 földszinti alaprajz – tervlap
M-2 metszetek – tervlap
M-3 homlokzatok 1 – tervlap
M-4 homlokzatok 2 – tervlap

E-2 földszinti alaprajz – tervlap
E-3 metszetek – tervlap
E-4 homlokzatok 1 – tervlap
E-5 homlokzatok 2 – tervlap

Tűzvédelmi műszaki leírás
Árazatlan tervezői költségvetés
Aláíró lap