‘2017’ címkével jelölt bejegyzések


A Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása a TOP-1.4.1-15-TL1-2016- 00004 keretében

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK (docx)
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Műszaki dokumentáció

Érdemi döntés – építési engedély
Hatarozat jogerőre emelése – 2013
Hatarozat jogerőre emelése – 2016

Alaprajz – Szedres óvoda
Helyszínrajz – Szedres óvoda
Műszaki leírás – Szedres óvoda – 2013
Műszaki leírás – Szedres óvoda – 2016
Energetikai méretezés

M-1 földszinti alaprajz – tervlap
M-2 metszetek – tervlap
M-3 homlokzatok 1 – tervlap
M-4 homlokzatok 2 – tervlap

E-2 földszinti alaprajz – tervlap
E-3 metszetek – tervlap
E-4 homlokzatok 1 – tervlap
E-5 homlokzatok 2 – tervlap

Tűzvédelmi műszaki leírás
Árazatlan tervezői költségvetés
Aláíró lap


Előterjesztések ~ 2017

május 25.
Költségvetések, zárszámadások ~ 2017

Eredeti költségvetés

1. számú módosítás

2. számú módosítás

3. számú módosítás

Zárszámadás