I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája

Az intézmény Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával társulás keretében közösen fenntartott intézményként, az I. Béla Gimnázium tagintézményeként működik.(www.ibela.hu)

Cím: 7056 Szedres, Arany J. u. 1.
Tel: 74/434-026, 74/534-021
Fax: 74/437-811
E-mail: uh.tenilus.serdezs-jderezeb@igasadzag

Az Általános iskolában 170 gyermek tanul, több gyermek a szomszédos Medináról, Jánosmajorból jár ide. Az iskola minden évfolyamban biztosítja a német- és angol- nyelvoktatást, biztosítottak az informatika oktatás technikai feltételei is.

DOKUMENTUMOK