Ügyintézés

A Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek neve, elérhetősége, főbb feladataik.


Az ellenőrzött bejelentés fogadására szolgáló e-mail cím:
uh.hpserdezs@setnelejebe


Honti Sándor jegyző  
Elérhetőség:
Tel/fax: 74/434-000
E-mail: uh.hpserdezs@ozygej
Főbb feladatai:

 • birtokvitás ügyek,
 • vadkár ügyek,
 • közterület-foglalás engedélyezési ügyek,
 • lakásbérleti, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseinek elkészítése,
 • képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyek.

Varga Etelka igazgatási ügyintéző
Elérhetőség:
Tel/fax: 74/434-000
E-mail: uh.hpserdezs@satagzagi
Főbb feladatai:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításával kapcsolatos ügyek,
 • gyermekek hátrányos helyzetének megállapításával kapcsolatos ügyek,
 • rendkívüli települési támogatással, tüzelőtámogatással kapcsolatos ügyek,
 • lakhatási célú települési támogatással kapcsolatos ügyek,
 • hagyatéki ügyek,
 • helyi gyámügyi ügyek.

Marosiné Dóczi Márta adóügyi ügyintéző
Elérhetőség:
Tel/fax: 74/434-000
E-mail: uh.hpserdezs@oda
Főbb feladatai:

 • önkormányzati adóigazgatással (gépjármű adó, magánszemélyek kommunális adója) kapcsolatos ügyek,
 • talajterhelési díjfizetéssel kapcsolatos ügyek,
 • idegen helyről kimutatott tartozások behajtása intézése,
 • kereskedelmi (bejelentés köteles, működési engedély köteles) ügyek,
 • adó- és értékbizonyítványok kiadása,
 • helyettes anyakönyvvezetői feladatok ellátása.

Lajkovicsné Nagy Erika pénztáros
Elérhetőség:
Tel/fax: 74/434-000
E-mail: uh.hpserdezs@3yguznep
Főbb feladatai:

 • házipénztár kezelése (házipénztári be- és kifizetések intézése),
 • segélyek utalásra történő előkészítése,
 • helyi bérszámfejtő feladatok ellátása, ezzel összefüggő jelentések küldése MEP-nek, Magyar Államkincstárnak,
 • megbízási, helyiséghasználati szerződések elkészítése,
 • közfoglalkoztatottak munkaszerződéseivel kapcsolatos ügyek,
 • anyakönyvi és névváltoztatási ügyek intézése,
 • önkormányzati tulajdonban lévő lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti ügyeinek nyilvántartása, bérleti díjak számlázása,
 • közterület-foglalással kapcsolatos nyilvántartások vezetése, közterület-foglalási díjak számlázása.

Kissné Doszpod Éva pénzügyi ügyintéző
Elérhetőség:
Tel/fax: 74/434-000
E-mail: uh.hpserdezs@2yguznep
Főbb feladatai:

 • önkormányzati költségvetési tervezéssel, beszámolással, pénzforgalmi információval kapcsolatos ügyek,
 • önkormányzati ÁFA bevallás intézése,
 • önkormányzati ingatlan-vagyon kataszteri nyilvántartás vezetése,
 • bankszámlavezetéssel, átutalásokkal kapcsolatos ügyek intézése,
 • leltározás, selejtezés megszervezése, lebonyolítása.

Farkas Gyula pénzügyi ügyintéző
Elérhetőség:
Tel/fax: 74/434-000
E-mail: uh.hpserdezs@4yguznep
Főbb feladatai:

 • önkormányzati költségvetési tervezéssel, beszámolással, pénzforgalmi információval kapcsolatos ügyek,
 • önkormányzati ÁFA bevallás intézése,
 • önkormányzati ingatlan-vagyon kataszteri nyilvántartás vezetése,
 • bankszámlavezetéssel, átutalásokkal kapcsolatos ügyek intézése,
 • leltározás, selejtezés megszervezése, lebonyolítása.

Károly Rita könyvelő
Elérhetőség:
Tel/fax: 74/434-000
E-mail: uh.hpserdezs@2yguznep
Főbb feladatai:

 • gazdasági események főkönyvi könyvelése, rögzítése,
 • analitikus eszköz-nyilvántartások vezetése, munka- és védőruha nyilvántartás,
 • központi forrásból történő támogatások visszaigénylése,
 • hatályos szerződések, megállapodások nyilvántartása,
 • cafeteria ügyek intézése, ezzel kapcsolatos nyilvántartás vezetése.

Takács Gáborné igazgatási ügyintéző
Elérhetőség:
Tel/fax: 74/434-000
E-mail: uh.hpserdezs@tazynamrokno
Főbb feladatai:

 • temetési célú települési támogatással kapcsolatos ügyek,
 • köztemetéssel kapcsolatos ügyek,
 • szociális étkezéssel kapcsolatos ügyek,
 • talált tárgyak bejelentése, intézése,
 • méhészek, vándorméhészek nyilvántartása, kiértesítése,
 • földforgalmi törvény alapján a föld vételi és bérleti ajánlatok kifüggesztése, záradékolása.
 • bírósági végrehajtási és más hatósági hirdetmények kifüggesztése, záradékolása,
 • ebnyilvántartással, ebek veszettség elleni védőoltásának nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • kábel tv hirdetések fogadása.

Dávidné Pilisi Magdolna családgondozó
Elérhetőség:
Tel/fax: 74/434-000
Mobil: 70/584-7904
E-mail:uh.liameerf@anlodgam.isilip
Főbb feladatai:

 • Szedres település közigazgatási területén a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. §.-ban meghatározott családsegítő szolgáltatás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok körébe tartozó önkormányzati feladatok ellátása

Dombi Gábor tanyagondnok
Elérhetőség:
Tel/fax: 74/434-000
Mobil: 30/646-3263
E-mail: uh.hpserdezs@tazynamrokno
Főbb feladatai:

 • a tanyagondnoki szolgáltatás keretein belül egészségügyi-fizikai, illetve mentális ellátást, valamint szociális segítségnyújtást biztosít a külterületen élők számára Ezen belül:
 • napi rendszerességgel a gyermekek alapfokú oktatási, nevelési intézményekbe, a nap végén pedig haza szállítása.
 • háziorvoshoz, fogorvoshoz, védőnőhöz, egészségügyi szűrővizsgálatokra szállítás.
 • gyógyszerkiváltás.
 • bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése.
 • önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre történő szállítás.
 • szabadidős, sport és társasági rendezvényekre történő szállítás.
 • étkezés biztosítása az étel házhoz szállításával, szabad kapacitás esetén a belterületen lakók számára is.
 • napi- és nagybevásárlások, anyag- és eszközbeszerzések segítése.
 • hivatalos ügyekben történő szállítás, ügyintézés segítése.
 • szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése és intézése, szociális információk szolgáltatása.