‘Aktív adatok’ kategória bejegyzései

Aktív adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1. Elérhetőségi adatok
1.2. A szervezeti struktúra
1.3. A szerv vezetői

2. A felügyelt költségvetési szervek
2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

3. Gazdálkodó szervezetek
3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

4. Közalapítványok
4.1. A szerv által alapított közalapítványok

5. Lapok
5.1. Lapok

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
3. Közszolgáltatások
4. A szerv nyilvántartásai
5. Nyilvános kiadványok
6. Döntéshozatal, ülések
7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
8. Pályázatok
9. Közérdekű adatok igénylése
10. Közzétételi listák

Gazdálkodási adatok

1. A működés törvényessége, ellenőrzések
1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
1.5. Működési statisztika

2. Költségvetések, beszámolók
2.1. Éves költségvetések
2.2. Számviteli beszámolók
2.3. A költségvetés végrehajtása

3. Működés
3.1. A foglalkoztatottak
3.2. Támogatások
3.3. Szerződések
3.4. Koncessziók
3.5. Egyéb kifizetések