‘2019’ címkével jelölt bejegyzések

Költségvetések, zárszámadások ~ 2019

Eredeti költségvetés

1. számú módosítás

2. számú módosítás

3. számú módosítás
HVB határozatokEurópai Parlament tagjainak választása ~ 2019

Szavazatszámláló Bizottságok tagjai
Kérelem nemzetiségi névjegyzékbe vételhez, fogyatékosság, adatletiltás
Kérelem Magyarországi lakcímmel nem rendelkezőknek névjegyzékbe vételhez
Mozgóurna igénylése postai úton az európai parlamenti választáson
Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem az európai parlamenti választáson
Kérelem átjelentkezéssel történő szavazáshoz


Településrendezési terv jóváhagyott, elfogadott anyag

I. Alátámasztó javaslat

Hatályos tel.szerkezeti tervvel való összhang bemutatása
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
BEÉPÍTÉSI TERV
KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERV
TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT
KÖZMŰ ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT

II. HÉSZ, Szabályozási terv

JÓVÁHAGYOTT HÉSZ_2019_02 20
KÜLTERÜLET_SZABTERV
BELTERÜLET_B_SZABTERV.pdf
BELTERÜLET_A_SZABTERV

III. Megalapozó vizsgálat

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

IV. Szerkezeti terv

SZERKEZETI TERV

V. Településfejlesztési koncepció

KONCEPCIÓ SZEDRES
Testületi határozat TFK elfogadásáról

VI. Terviratok, Függelékek

Véleményezésre beérkezett válaszok
Határozat véleményezési anyag elfogadásáról
Állami főépítész záró vélemény
Indító határozat

VII. Előzetes egyeztetések

BEÉRKEZETT ELŐZETES VÉLEMÉNYEK
Műemlékek adatszolgáltatása
Műemlék.
Lelőhelyek adatszolgáltatása
Lelőhely